Particulieren

Maria Dolphijn financiële administraties en coaching verzorgt voor particulieren:

Financiële administraties
Centraal hierbij staat de individuele wens afgestemd op de persoonlijke situatie

Belastingen en toeslagen
Verzorgd kunnen worden de aangiftes:

 • Inkomstenbelasting
 • Erfbelasting

Daarnaast kunt u terecht voor het aanvragen van:

 • Toeslagen

Budgetadvies

 • Beter uitkomen met het inkomen?
 • Kunnen (nieuwe) financiële verplichtingen worden aangaan?
 • Hoe kan voorkomen worden dat er (grotere) schulden ontstaan?
 • Hoe kan voldaan worden aan de financiële verplichtingen?

Onafhankelijk van instanties kunt u samen met Maria Dolphijn de knelpunten in uw financiële huishouding verkennen en daar advies aan laten koppelen. Indien gewenst, kan een budgetplan opgesteld worden.

Budgetbegeleiding
Door allerlei omstandigheden kan het lastig zijn om je aan een financiële planning te houden. Met behulp van een budgetplan kan Maria Dolphijn samen met u een strategie uitstippelen.

Coaching
Persoonlijke coaching kan ingezet worden ter ondersteuning en versterking van de zelfredzaamheid op financieel en /of administratief gebied.

Met de vraag als uitgangspunt wordt het traject afgestemd op de individuele competenties.

Bewindvoering
Bewindvoering of beschermingsbewind is erop gericht de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet de mogelijkheid hebben dit zelf te doen.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk overlegd met de cliënt. Uitgangspunt is de afhandeling van post, betalingen van de vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Het leefgeld voor de cliënt wordt beschikbaar gesteld via een aparte bankrekening.

Boedelbeheer en afhandeling nalatenschappen
Maria Dolphijn kan nabestaanden naar wens de gehele- of gedeeltelijke administratieve- en financiële afhandeling van nalatenschappen uit handen nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

 • het verzorgen van de financiële administratie van de overledene
 • het opzeggen van lopende zaken
 • het informeren van banken en verzekeringsmaatschappijen
 • het doen van belastingaangiftes
 • het afwikkelen van de nalatenschap

Contact

Maria Dolphijn
Resedastraat 12
7221 AT Steenderen
0575 785 880
mail@mariadolphijn.nl
Google maps
Kvk: 55141676
Btw: NL001158928B34